Member

Hideya Kono

Name
Hideya Kono

E-mail
kono.hideya@g.mbox.nagoya-u.ac.jp

Research Interest

functionalized carbon nanobelts/nanorings

Comment

Publication

(1) Chemical synthesis of carbon nanorings and nanobelts
Yuanming Li, Hideya Kono, Takehisa Maekawa, Yasutomo Segawa, Akiko Yagi, Kenichiro Itami
Acc. Mater. Res. 2021, ASAP. DOI: 10.1021/accountsmr.1c00105

Recent Presentation

(4) 河野 英也, Yuanming Li, 八木 亜樹子, 瀬川 泰知, 伊丹 健一郎
「メチレン架橋カーボンナノベルトの合成と性質」
日本化学会第101春季年会, A17-2pm-12, オンライン開催, 2021年03月20日(口頭)

(3) Hideya Kono, Yuanming Li, Akiko Yagi, Yasutomo Segawa, Kenichiro Itami
“Synthesis and Properties of Non-alternant Aroimatic Belts”
The 4th IRCCS International Symposium, online, 2021/03/15 (poster)

(2) Hideya Kono, YuanmingLi, Akiko Yagi, Yasutomo Segawa, Kenichiro Itami
“Synthesis and Properties of Non-alternant Aroimatic Belts”
3rd ICReDD International symposium, online, 2021/02/20-24 (poster)

(1)河野 英也, Yuanming Li, 八木 亜樹子, 瀬川 泰知, 伊丹 健一郎
「メチレン架橋カーボンナノベルトの合成と性質」
2020年度 GTR年次報告会, P-416, 名古屋大学, 2020年01月08日 (ポスター)

Our Member

 1. An Nguyen Quang
 2. Louis Evans
 3. Yume Saito
 4. Tomoki Kato
 5. Ryuto Kojo
 6. Hisayasu Ishibashi
 7. Takato Mori
 8. Miu Fukatsu
 9. Satoshi Hattori
 10. Kanami Nakata
 11. Nobushige Kai
 12. Daiki Imoto
 13. Yuko Otsubo
 14. Majji Shankar
 15. Takaku Yoshihara
 16. Kanna Fujishiro
 17. Yoshifumi Toyama
 18. Honami Katsuragawa
 19. Kyoka Ohashi
 20. Atsushi Usami
 21. Hayato Yamada
 22. Nicola Skoulding
 23. Yumi Muroi
 24. Shunsuke Ishida
 25. Hideyo Kinoshita
 26. Kazuma Amaike
 27. Yoko Shirotani
 28. Takayo Noguchi
 29. Yui Ueyama
 30. Rika Kato
 31. Keigo Yamada
 32. Jung Jaehyun
 33. Kosuke Watanabe
 34. Hideya Kono
 35. Kaito Maekawa
 36. Erika Kato
 37. Ryo Akagami
 38. Greco Gonzalez Miera
 39. Hiroki Shudo
 40. Satoshi Matsubara
 41. Shusei Fujiki

  Nice to meet you!

 42. Kou Kawahara

  Nice to meet you!

 43. Ayaka Ueda

  Ueda rice Ayaka

 44. Ryo Okude

  Nice to meet you! No.9

 45. Akiko Yagi

  I love Ramen.

 46. Yota Sakakibara

  Fine young man

 47. Michihisa Toya

  Love Sports

 48. Yip Shu Jan (Alicia)

  3rd Year PhD. Malaysian.

 49. Takehisa Maekawa
 50. Hideto Ito

  Assoc. Prof. I Love Alkyne and Camera.

 51. Kenichiro Itami

  教授・ITbM拠点長・伊丹ナノカーボンプロジェクト統括。

PAGE TOP