Member

Hideya Kono

Name
Hideya Kono

E-mail
kono.hideya@g.mbox.nagoya-u.ac.jp

Research Interest

functionalized carbon nanobelts/nanorings

Comment

Publication

(1) Chemical synthesis of carbon nanorings and nanobelts
Yuanming Li, Hideya Kono, Takehisa Maekawa, Yasutomo Segawa, Akiko Yagi, Kenichiro Itami
Acc. Mater. Res. 2021, ASAP. DOI: 10.1021/accountsmr.1c00105

Recent Presentation

(4) 河野 英也, Yuanming Li, 八木 亜樹子, 瀬川 泰知, 伊丹 健一郎
「メチレン架橋カーボンナノベルトの合成と性質」
日本化学会第101春季年会, A17-2pm-12, オンライン開催, 2021年03月20日(口頭)

(3) Hideya Kono, Yuanming Li, Akiko Yagi, Yasutomo Segawa, Kenichiro Itami
“Synthesis and Properties of Non-alternant Aroimatic Belts”
The 4th IRCCS International Symposium, online, 2021/03/15 (poster)

(2) Hideya Kono, YuanmingLi, Akiko Yagi, Yasutomo Segawa, Kenichiro Itami
“Synthesis and Properties of Non-alternant Aroimatic Belts”
3rd ICReDD International symposium, online, 2021/02/20-24 (poster)

(1)河野 英也, Yuanming Li, 八木 亜樹子, 瀬川 泰知, 伊丹 健一郎
「メチレン架橋カーボンナノベルトの合成と性質」
2020年度 GTR年次報告会, P-416, 名古屋大学, 2020年01月08日 (ポスター)

Our Member

 1. An Nguyen Quang
 2. Dominik Zetschok
 3. Louis Evans
 4. Yume Saito
 5. Tomoki Kato
 6. Ryuto Kojo
 7. Hisayasu Ishibashi
 8. Takato Mori
 9. Miu Fukatsu
 10. Satoshi Hattori
 11. Kanami Nakata
 12. Nobushige Kai
 13. Daiki Imoto
 14. Yuko Otsubo
 15. Majji Shankar
 16. Takaku Yoshihara
 17. Kanna Fujishiro
 18. Yoshifumi Toyama
 19. Honami Katsuragawa
 20. Kyoka Ohashi
 21. Atsushi Usami
 22. Hayato Yamada
 23. Nicola Skoulding
 24. Yumi Muroi
 25. Shunsuke Ishida
 26. Hideyo Kinoshita
 27. Kazuma Amaike
 28. Yoko Shirotani
 29. Takayo Noguchi
 30. Yui Ueyama
 31. Rika Kato
 32. Keigo Yamada
 33. Jung Jaehyun
 34. Kosuke Watanabe
 35. Hideya Kono
 36. Kaito Maekawa
 37. Erika Kato
 38. Ryo Akagami
 39. Greco Gonzalez Miera
 40. Hiroki Shudo
 41. Satoshi Matsubara
 42. Shusei Fujiki

  Nice to meet you!

 43. Kou Kawahara

  Nice to meet you!

 44. Ayaka Ueda

  Ueda rice Ayaka

 45. Ryo Okude

  Nice to meet you! No.9

 46. Akiko Yagi

  I love Ramen.

 47. Yota Sakakibara

  Fine young man

 48. Michihisa Toya

  Love Sports

 49. Yip Shu Jan (Alicia)

  3rd Year PhD. Malaysian.

 50. Takehisa Maekawa
 51. Hideto Ito

  Assoc. Prof. I Love Alkyne and Camera.

 52. Kenichiro Itami

  教授・ITbM拠点長・伊丹ナノカーボンプロジェクト統括。

PAGE TOP