Blog

Posts Tagged ‘ shinya ’

Probing strigolactone receptors in Striga hermonthica with fluorescence

 Yuichiro Tsuchiya, Masahiko Yoshimura, Yoshikatsu Sato, Kei…

最近の記事

PAGE TOP