Member

Hideya Kono

Name
Hideya Kono

E-mail
kono.hideya@g.mbox.nagoya-u.ac.jp

Research Interest

functionalized carbon nanobelts/nanorings

Comment

Publication

(1) Chemical synthesis of carbon nanorings and nanobelts
Yuanming Li, Hideya Kono, Takehisa Maekawa, Yasutomo Segawa, Akiko Yagi, Kenichiro Itami
Acc. Mater. Res. 2021, ASAP. DOI: 10.1021/accountsmr.1c00105

Recent Presentation

(4) 河野 英也, Yuanming Li, 八木 亜樹子, 瀬川 泰知, 伊丹 健一郎
「メチレン架橋カーボンナノベルトの合成と性質」
日本化学会第101春季年会, A17-2pm-12, オンライン開催, 2021年03月20日(口頭)

(3) Hideya Kono, Yuanming Li, Akiko Yagi, Yasutomo Segawa, Kenichiro Itami
“Synthesis and Properties of Non-alternant Aroimatic Belts”
The 4th IRCCS International Symposium, online, 2021/03/15 (poster)

(2) Hideya Kono, YuanmingLi, Akiko Yagi, Yasutomo Segawa, Kenichiro Itami
“Synthesis and Properties of Non-alternant Aroimatic Belts”
3rd ICReDD International symposium, online, 2021/02/20-24 (poster)

(1)河野 英也, Yuanming Li, 八木 亜樹子, 瀬川 泰知, 伊丹 健一郎
「メチレン架橋カーボンナノベルトの合成と性質」
2020年度 GTR年次報告会, P-416, 名古屋大学, 2020年01月08日 (ポスター)

Our Member

 1. Yuma Takeda
 2. Yurie Shouiriki
 3. Hasebe Hagumi
 4. Hasebe Kumpei
 5. Nakagomi Tomoya
 6. Chihara Nanase
 7. Ogawa Miyuka
 8. Yuuri Arachi
 9. An Nguyen Quang
 10. Yume Saito
 11. Tomoki Kato
 12. Ryuto Kojo
 13. Hisayasu Ishibashi
 14. Takato Mori
 15. Miu Fukatsu
 16. Satoshi Hattori
 17. Kanami Nakata
 18. Nobushige Kai
 19. Daiki Imoto

  変なものを食べます。

 20. Takaku Yoshihara
 21. Kanna Fujishiro
 22. Yoshifumi Toyama
 23. Honami Katsuragawa
 24. Kyoka Ohashi
 25. Atsushi Usami
 26. Hayato Yamada
 27. Nicola Skoulding
 28. Yumi Muroi
 29. Shunsuke Ishida
 30. Hideyo Kinoshita
 31. Kazuma Amaike
 32. Takayo Noguchi
 33. Yui Ueyama
 34. Keigo Yamada
 35. Hideya Kono
 36. Hiroki Shudo
 37. Satoshi Matsubara
 38. Shusei Fujiki

  Nice to meet you!

 39. Kou Kawahara

  Nice to meet you!

 40. Ayaka Ueda

  Ueda rice Ayaka

 41. Akiko Yagi

  I love Ramen.

 42. Takehisa Maekawa
 43. Hideto Ito

  Assoc. Prof. I Love Alkyne and Camera.

 44. Kenichiro Itami

  教授

PAGE TOP