Member

Nicola Skoulding

Name 
Nicola Skoulding

E-mail
nicola@chem.nagoya-u.ac.jp

Research

Comment

Publication

Our Member

 1. Yume Saito
 2. Tomoki Kato
 3. Ryuto Kojo
 4. Hisayasu Ishibashi
 5. Takato Mori
 6. Miu Fukatsu
 7. Satoshi Hattori
 8. Kanami Nakata
 9. Nobushige Kai
 10. Daiki Imoto
 11. Yuko Otsubo
 12. Majji Shankar
 13. Bach Xuan Nguyen
 14. Takaku Yoshihara
 15. Kanna Fujishiro
 16. Yoshifumi Toyama
 17. Honami Katsuragawa
 18. Kyoka Ohashi
 19. Atsushi Usami
 20. Hayato Yamada
 21. Nicola Skoulding
 22. Yumi Muroi
 23. Shunsuke Ishida
 24. Hideyo Kinoshita
 25. Kazuma Amaike
 26. Yoko Shirotani
 27. Takayo Noguchi
 28. Yui Ueyama
 29. Rika Kato
 30. Keigo Yamada
 31. Jung Jaehyun
 32. Kosuke Watanabe
 33. Hideya Kono
 34. Kaito Maekawa
 35. Erika Kato
 36. Ryo Akagami
 37. Greco Gonzalez Miera
 38. Hiroki Shudo
 39. Satoshi Matsubara
 40. Shusei Fujiki

  Nice to meet you!

 41. Kou Kawahara

  Nice to meet you!

 42. Ayaka Ueda

  Ueda rice Ayaka

 43. Ryo Okude

  Nice to meet you! No.9

 44. Akiko Yagi

  I love Ramen.

 45. Yota Sakakibara

  Fine young man

 46. Michihisa Toya

  Love Sports

 47. Yip Shu Jan (Alicia)

  3rd Year PhD. Malaysian.

 48. Takehisa Maekawa
 49. Hideto Ito

  Assoc. Prof. I Love Alkyne and Camera.

 50. Kenichiro Itami

  教授・ITbM拠点長・伊丹ナノカーボンプロジェクト統括。

PAGE TOP