Member

Majji Shankar

Name

Majji Shankar

E-mail

shankar.majji@itbm.nagoya-u.ac.jp

Research Interest

Comment

Recent Presentation

Our Member

 1. Tomoki Kato
 2. Ryuto Kojo
 3. Hisayasu Ishibashi
 4. Takato Mori
 5. Miu Fukatsu
 6. Satoshi Hattori
 7. Kanami Nakata
 8. Nobushige Kai
 9. Daiki Imoto
 10. Yuko Otsubo
 11. Majji Shankar
 12. Bach Xuan Nguyen
 13. Takaku Yoshihara
 14. Kanna Fujishiro
 15. Yoshifumi Toyama
 16. Honami Katsuragawa
 17. Kyoka Ohashi
 18. Atsushi Usami
 19. Hayato Yamada
 20. Nicola Skoulding
 21. Yumi Muroi
 22. Shunsuke Ishida
 23. Hideyo Kinoshita
 24. Kazuma Amaike
 25. Yoko Shirotani
 26. Takayo Noguchi
 27. Yui Ueyama
 28. Rika Kato
 29. Keigo Yamada
 30. Jung Jaehyun
 31. Kosuke Watanabe
 32. Hideya Kono
 33. Kaito Maekawa
 34. Erika Kato
 35. Ryo Akagami
 36. Greco Gonzalez Miera
 37. Hiroki Shudo
 38. Satoshi Matsubara
 39. Shusei Fujiki

  Nice to meet you!

 40. Kou Kawahara

  Nice to meet you!

 41. Ayaka Ueda

  Ueda rice Ayaka

 42. Ryo Okude

  Nice to meet you! No.9

 43. Akiko Yagi

  I love Ramen.

 44. Yota Sakakibara

  Fine young man

 45. Michihisa Toya

  Love Sports

 46. Yip Shu Jan (Alicia)

  3rd Year PhD. Malaysian.

 47. Takehisa Maekawa
 48. Hideto Ito

  Assoc. Prof. I Love Alkyne and Camera.

 49. Kenichiro Itami

  教授・ITbM拠点長・伊丹ナノカーボンプロジェクト統括。

PAGE TOP