Member

Rika Kato

Name
Rika Kato

E-mail
k.rika@itbm.nagoya-u.ac.jp

Research Interest

Comment

Recent Presentation

Our Member

 1. An Nguyen Quang
 2. Dominik Zetschok
 3. Louis Evans
 4. Yume Saito
 5. Tomoki Kato
 6. Ryuto Kojo
 7. Hisayasu Ishibashi
 8. Takato Mori
 9. Miu Fukatsu
 10. Satoshi Hattori
 11. Kanami Nakata
 12. Nobushige Kai
 13. Daiki Imoto
 14. Yuko Otsubo
 15. Majji Shankar
 16. Takaku Yoshihara
 17. Kanna Fujishiro
 18. Yoshifumi Toyama
 19. Honami Katsuragawa
 20. Kyoka Ohashi
 21. Atsushi Usami
 22. Hayato Yamada
 23. Nicola Skoulding
 24. Yumi Muroi
 25. Shunsuke Ishida
 26. Hideyo Kinoshita
 27. Kazuma Amaike
 28. Yoko Shirotani
 29. Takayo Noguchi
 30. Yui Ueyama
 31. Rika Kato
 32. Keigo Yamada
 33. Jung Jaehyun
 34. Kosuke Watanabe
 35. Hideya Kono
 36. Kaito Maekawa
 37. Erika Kato
 38. Ryo Akagami
 39. Greco Gonzalez Miera
 40. Hiroki Shudo
 41. Satoshi Matsubara
 42. Shusei Fujiki

  Nice to meet you!

 43. Kou Kawahara

  Nice to meet you!

 44. Ayaka Ueda

  Ueda rice Ayaka

 45. Ryo Okude

  Nice to meet you! No.9

 46. Akiko Yagi

  I love Ramen.

 47. Yota Sakakibara

  Fine young man

 48. Michihisa Toya

  Love Sports

 49. Yip Shu Jan (Alicia)

  3rd Year PhD. Malaysian.

 50. Takehisa Maekawa
 51. Hideto Ito

  Assoc. Prof. I Love Alkyne and Camera.

 52. Kenichiro Itami

  教授・ITbM拠点長・伊丹ナノカーボンプロジェクト統括。

PAGE TOP